Cảm biến lực - Loadcell

Trong ngành công nghiệp cảm biến lực (Loadcell) ngày càng trở nên cần thiết để đo lường và tin học hóa trọng lượng (khối lượng) của sản phẩm để nâng cao chất lượng, năng suất và giảm thiểu chi phí. Công ty cân điện tử Đại Việt chuyên cung cấp các loại Cảm biến lực (Loadcell) cho các loại Cân như : Cân bàn, Cân sàn, Cân bồn, Cân băng tải, Cân ô tô – xe tải…