Cân phân tích - kỹ thuật

Cân phân tích – kỹ thuật là một dạng cân điện tử tiểu ly dùng cho việc cân đo đong đếm, cân phân tích có ưu điểm cho độ sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng 0.1mg. Với loại cân này, bạn có thể cân đo khối lượng, số lượng thông qua cơ chế phân tích công nghệ thông minh. Cân phân tích chủ yếu dùng trong các phòng thí nghiệm, cân phân tích dùng để cân sản phẩm và mẫu vật.