Đầu hiển thị

Đầu hiển thị cân điện tử là một bộ hiển thị số cân, là thiết bị cho cân điện tử hoặc một hệ thống cân. Bộ thiết bị hiển thị số dễ dàng quan sát cùng với nhiều tính năng tích hợp sẵn như Zero, Trừ bì, Cộng dồn …, các phím bấm linh hoạt thao tác nhanh, có thể kết hợp nhiều loadcell trong cùng một hệ thống.