Cân sấy ẩm

Cân điện tử sấy ẩm là loại cân chuyên dùng trong các phòng phân tích kỹ thuật để kiểm tra độ ẩm của thành phẩm, cân có tác dụng sấy ẩm và đảm bảo con số chính xác sau khi sấy.